Laatu

Auditoinnit | Sisäiset ja ulkoiset poikkeamat | Ongelmanratkaisu

Turvallisuus

Tapaturmat | Vaaratilanneilmoitukset | Turvallisuushavainnot

Kehittäminen

Ideat ja aloitteet | Projektinhallinta ja tehtävät

Proveca-ohjelmisto

Vastaa tämän päivän tarpeita

Täysin mobiili

Pilvipalveluna ilman paikallisia asennuksia

Helppo budjetoida

Yhdistelee saumattomasti toimintoja ja tehtäviä

Integroitavissa muihin järjestelmiin

Proveca -ohjelmisto tukemaan liiketoimintaa

Proveca -ohjelmisto yhdistää yrityksen kehittämisen työkalut, sisäisen ja ulkoisen asiakaspalautteen sekä työturvallisuustyökalut yhdeksi ohjelmistoksi.

ohjelmistossa yhdistyy saumattomasti yhteen monia osa-alueita yrityksen toiminnassa. Proveca tarjoaa työkalut yrityksen koosta riippumatta ja voit myös tarvittaessa liittää palveluun alihankkijoita ja asiakkaita.
Proveca-ohjelmisto tarjoaa hallitun ja tarvittaessa hyvin avoimen ympäristön tiedon hallintaan.

Lue lisää

Proveca-ohjelmisto

Projektinhallinta ja
tehtävät

Ulkoiset ja
sisäiset poikkeamat

Auditoinnit

Ideat ja
aloitteet

Työturvallisuus

Kehitys

Vastaamme ohjelmistokehityksestä

Kehitämme ohjelmistoamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Keräämme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita ja toteutamme niitä. Ohjelmistomme päivittyy säännöllisesti usean kerran vuodessa ja jokainen päivitys tuo jotain uutta.

Käytön aloittaminen

Meiltä myös asiantuntijapalvelut

Tarjoamme palvelut ohjelmiston käyttöönotonsuunnittelusta aina ylläpitoon tarvitsitpa sitten muutosjohtamista tai prosessien kehittämistä.