Auditoinnit

Valjasta auditointiprosessi organisaatiosi voimavaraksi!
 

Proveca-ohjelmiston auditointitoiminnoilla mahdollistat sekä sisäisten, että ulkoisten auditointien läpiviennin. Papereiden sijaan hoidat auditoinnit täysin sähköisesti. Voit liittää aineistoon myös vaikkapa auditointitapahtuman yhteydessä ottamasi kuvat. Auditoinnin mallipohjien avulla toistat prosessin hetkessä vaikka viikoittain. Siirry sinäkin jatkuvan auditoinnin käytäntöihin vuosittaisen tarkistuksen sijasta.

 

 

 

 

  • Toteuta ja hallitse kaikki yrityksesi auditoinnit yhdellä työkalulla
  • Todista auditointiosaamisesi sertifioijille
  • Auditointidokumentaation selkeä hallinta ja haku läpinäkyvästi
  • Ennaltaehkäise laatuongelmia korjaamalla heikkoudet
  • Tunnista poikkeamat sekä uhat ja ymmärrä nykytilaa paremmin
  • Materiaalipankki ja valmiit pohjat tulevia auditointeja varten
  • Määrittele ja tunnista kehityskohteet paremmin
  • Tunnista uusia käytäntöjä sekä vahvuusalueita ja monista niitä muille osastoille

Auditoinnit

Luo lomakkeet

Voit luoda juuri organisaatiolle sopivat kysymyslistat, voit käyttää pohjana olevia auditointilistoja

Tee auditointisuunnitelma

Sijoita auditoinnit kalenteriin kohteittain ja vastuuhenkilöineen. Vastuuhenkilöt saavat ilmoitukset tulevista auditoinneista, Proveca-kalenterin voi myös synkronoida esimerkiksi Outlookin tai Google-kalenterin kanssa.

Vertaile tuloksia

Proveca-ohjelmisto tarjoaa myös työkalut auditointitulosten vertailuun. Saat yhteen taulukkoon useita auditointeja vertailtavaksi.

Seuranta

Seuraa auditointien tilaa

Voit seurata yhdestä paikasta auditointien etenemistä ja poikkeamien kuntoon hoitamista. Voit myös haun kautta saada halutut auditoinnit nopeasti ulkoisen auditoijan nähtäväksi.

Sovellus

Auditointityökalu soveltuu moneen

Tarvitsetko tarkastuslistoja esimerkiksi projektin tilan tarkasteluun tai haluatko tehdä toimittaja-auditoinnin? Proveca-ohjelmisto tarjoaa työkalut myös edellä mainittuihin.

Tilastointi

Automaattiset tilastot

Interaktiivinen tilastointityökalu tarjoaa työkalut tarkastella auditointitilastoja esimerkiksi haluamallasi ajanjaksolla tai auditointilomakekohtaisesti. Voit muokata tilastot haluamaan muotoon ja liittää vaikka esitysmateriaaliin.