Global 8D - reklamaatiot ja poikkeamat hallintaan

Hyvin hoidettu reklamaatio on parasta myynti- ja asiakaspalvelutyötä!
 

Proveca-ohjelmistossa poikkeaman käsittely tapahtuu Global 8D-ongelmanratkaisumenetelmän mukaisesti. Menetelmä soveltuu erittäin hyvin sekä asiakaspalautteiden, että sisäisten poikkeamien käsittelyyn. Proveca-ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden liittää myös alihankkijat ja yhteistyökumppanit käsittelyprosessiin mukaan.

 

 

 

 

 

 • Global 8D on kansainvälisesti tunnettu ongelmanratkaisumenetelmä
 • Luo systemaattinen ja ohjattu tapa ratkaista ongelmia toimialariippumattomasti
 • Poista reklamaation tai laatupoikkeamaan johtanut juurisyy pysyvästi
 • Paranna laatua tiedostamalla ja korjaamalla todelliset ongelmakohdat
 • Hoidetut reklamaatiotapaukset tietopankkina ennakoivaan toimintaan
 • Säästä reklamaatioiden raportointiin kuluvaa aikaa automaattisen tilastoinnin avulla
 • Vapauta ja suuntaa oikein reklamaatioiden korjaamiseen sitoutuneita resursseja tiimisi kanssa
 • Paranna myyjän ja asiakkaan välistä päämäärätietoista viestintää
 • Madalla laatu,- ja tuotantokustannuksia poistamalla poikkeamat pysyvästi
 • Yksi kokonaisuus sisäisiin, ulkoisiin ja toimittajareklamaatiohin
 • Todista laadunhallintaosaamisesi kolmansille osapuolille
 • Tee laatujärjestelmästä kilpailuetu

Global 8D

Menetelmä

Yhdysvaltain hallitus kehitti menetelmän toisen maailmansodan aikana ja sitä käytettiin aluksi kuvaamaan valmistusprosessissa tapahtuneiden virheiden korjaamisessa toteutettavia toimenpiteitä.

Käyttö

8D-prosessiin sisältyy useita laadunvarmistuksessa yleisesti käytettyjä menetelmiä, kuten kalanruotodiagrammi ja "miksi analyysi".

Vaiheet

Menetelmä sisältää yhdeksän vaihetta, jotka ohjaavat ja avustavat ongelman käsittelyssä.

Tieto

Tiedon kerääminen ja analysointi

Global 8D -ongelmanratkaisussa on standardisoitu ja opastettu tiedonkerääminen. Tietoja kerätään useassa eri vaiheessa, joista jokainen vaihe lähestyy ongelmaa hieman eri näkökulmasta.

Tehtävät

Tehtävien jakaminen ja seuranta

Proveca-ohjelmisto pitää huolen tehtävistä ja muistuttaa tarvittaessa niiden hoitamisesta. Global 8D -ongelmanratkaisumenetelmä vaatii tiedonkeräämisen jälkeen aina jotain toimenpiteitiä, joita voi olla esimerkeksi nopeat korjaukset tai tapauksen uusiutumisen estäminen.

Ryhmätyö

Ryhmätyö on tärkeä osa Global 8D:tä

Ryhmätyön tunnustaminen on tärkeä osa Global 8D-ongelmanratkaisumenetelmää. Kun prosessi on viety loppuun, tulee ryhmätyön tunnustaminen ja palautteen aika.